fakturační údaje 

Fakturační adresa / neplátce DPH:

 • Devět měsíců Production s.r.o. / neplátce DPH
 • Výpusta 184
 • 763 11 Želechovice n. Dř.

IČ: 1623907

Spisová značka: C 78840 vedená u Krajského soudu v Brně

Peněžní ústav - fakturace pouze pro ČR: Fio Banka, a.s

 • CZK 2300989323/2010;
 • IBAN: CZ6220100000002300989323
 • BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

Variabilní symbol: číslo faktury

informace o nás 

V oblasti zábavy se pohybujeme od roku 2002 jako účinkující úspěšných programů a organizátoři kulturních a společenských akcí. Agentura Devět měsíců oficiálně vznikla v první polovině roku 2008, za účelem propagace vlastních hudebních produktů. Od té doby naše působení rozvíjíme o další činnosti, které Vám zajistí komplexní nabídku v oblasti marketingové komunikace.

Agentura Devět měsíců s.r.o. se specializuje na pořádání akcí na klíč a na poskytování dílčích aktivit v této oblasti. Dále se zabýváme produkční a manažerskou činností v hudebním a zábavném průmyslu. Při výběru interpretů a služeb, dbáme především na kvalitu, tudíž Vám garantujeme nabídku toho nejlepšího, co na trhu naleznete. Mimo jednotlivých vystoupení nabízíme také zajímavé kombinace programů, až k dosažení zmíněných full service služeb.

poptávky 

Pro poptávky programů a služeb jsme jsme Vám k dispozici telefonicky i elektronicky. Poptávka musí obsahovat název umělce, verzi vystoupení, délku produkce, adresu místa konání, případně přibližný počet strávených hodin na místě od požadovaného času příjezdu, po ukončení produkce.

Poptávky jsou pro Vás nezávazné. Poptaný termín Vám pro umělce rezervujeme do chvíle, kdy získáme další poptávku od jiného zákazníka, nejdéle však 30 dní. Po tomto termínu Vás zkontaktujeme pro dořešení případné objednávky či zrušení poptávky.

cenové nabídky 

Obecně nabízené ceny jsou orientační, nezahrnují DPH a dopravné. Cena, nabídnutá na základě Vaší konkrétní poptávky (přes formulář, e-mailem, telefonicky), obsahuje dopravné na konkrétní místo, a je udávána bez DPH.

Čím jasnější bude Vaše představa a požadavky na Vaši akci, tím přesnější bude předběžná cenová nabídka.

Konečnou cenu se dozvíte ihned po konkrétním dořešení všech organizačních, programových a technických záležitostí.

dopravné 

Cena za dopravu umělců, atrakcí, materiálu a zboží, je zahrnuta v námi nabízené ceně, která Vám je posléze fakturována. Dopravné na konzultační schůzky s Vámi neúčtujeme.

objednávky 

Objednávky nám můžete zasílat prostřednictvím objednacího formuláře, kde vyplníte potřebné údaje, včetně námi nabídnuté ceny. Dále můžete použít e-mail nebo poštovní korespondenci. Objednávka musí být vždy písemná.

Objednávka musí obsahovat Vaše IČ, název firmy, fakturační údaje, konečnou cenu bez DPH, přesné časy bloků programu a další údaje z poptávky.

smlouva o produkci 

Na základě obdržení správně vyplněné objednávky Vám zašleme dvě paré smlouvy. Prosíme obratem o zaslání jednoho oraženého a podepsaného paré zpět na naši adresu.

V případě dlouhodobé důvěrné spolupráce lze od těchto smluv upustit. Závazné jsou pro nás v tom případě Vaše objednávky se všemi potřebnými náležitostmi.

fakturace 

Zároveň při objednávce s IČ rezervujeme službu či umělce pro Vaši akci (tedy u právnických osob, či fyzických osob – podnikatelů, agentur). V případě objednávky fyzické osoby (na rodné číslo) Vám vystavíme fakturu, po jejímž uhrazení bude služba či interpret závazně rezervován.

Zálohová faktura: vyhrazujeme si právo vystavit při objednání zálohovou fakturu ve výši 60% z ceny.

platba 

Právnická osoba, agentura:

 • a/ zálohová faktura se splatností 7 dní
 • b/ hotově na místě produkce před zahájením vystoupení – nutno předem nahlásit
 • c/ fakturace se splatností 7 dní

Fyzická osoba:

 • a/ převodem z účtu na zálohovou fakturu se splatností 7 dní
 • b/ osobně v hotovosti při objednání umělce

slevy 

Můžete se těšit na slevy v následujících případech:

 • Velkoobchodní odběratelé
 • Kombinace více našich služeb
 • Akce na klíč - kompletní využití našich služeb
 • Akce v po-čt
 • Víkendové akce, ukončené do 16 hodin
 • Akce, objednané do 30 dnů od konání, v rámci vyplnění volných termínů

Slevy se mohou sčítat. Řešení je individuální.

storno poplatky 

Při zrušení objednávky si vyhrazujeme právo účtovat storno poplatky na uhrazení nákladů, vzniklých díky nezrealizovanému obchodnímu případu. Tento storno poplatek je objednatel povinen uhradit dle údajů na příslušné faktuře. Storno poplatky budou účtovány ve výši:

Obchodní případ zrušený

 • do 30 dnů od konání ... 25%
 • do 15 dnů ... 50%
 • do 7 dnů ... 100%

*výše stornopoplatku se vypočítává z celkové ceny příslušného obchodního případu.

registrace nových umělců a programů 

Vítáme ke spolupráci nové umělce, hostesky a obchodní partnery. Máte-li zájem o spolupráci, zaregistrujte se prostřednictvím formulářevnebo prostřednictvím emailu.

Pro Vaši registraci potřebujeme:

 • u obchodních partnerů promo fotografii služby (bez loga logem, s názvem služby, 150x150 px)
 • další 1-5 fotografií (např. u výměny kostýmů, reference)
 • stručný popis činnosti (může obsahovat reference)
 • VOC + dopravné
 • kontakt a fakturační údaje
 • u umělců jednu promo fotografii (s logem, 150x150 px)
 • další 1-5 fotografií (např. u výměny kostýmů, reference)
 • stručný popis činnosti včetně délky programu (může obsahovat reference)
 • nabízené programy, jejich délku a popis
 • 1-4 ukázky (hudební, video)
 • repertoárový list (bez Vašeho kontaktu nebo loga)
 • stageplan s technickými požadavky (bez Vašeho kontaktu nebo loga)
 • cenové rozmezí VOC + dopravné
 • kontakt a fakturační údaje

 • u hostesek, promotérů a modelek jednu promo fotografii k uveřejnění (150x150 px)
 • další 2-5 fotografií (včetně detailů obličeje, celou postavu)
 • strukturovaný CV
 • reference
 • případné další informace
 • kontakt a fakturační údaje

Vyhrazujeme si právo, upravit propagační text do potřebné délky a obsahu, dále upravit rozměry fotografie na potřebnou velikost a formát (titulní 150x150 px) či délku nahrávky.
Zasláním potřebných náležitostí dáváte najevo souhlas se zařazením do naší databáze spolupracujících osob.
Registrací získáte automatickou slevu 5% na námi prodávané hudební nástroje a zvukovou aparaturu. Tuto slevu uplatníte v hudebninách Devět měsíců v Otrokovicích-Kvítkovicích.