fakturační údaje 

Fakturační adresa / neplátce DPH:

 • Devět měsíců Production s.r.o. / neplátce DPH
 • Výpusta 184
 • 763 11 Želechovice n. Dř.

IČ: 1623907

Spisová značka: C 78840 vedená u Krajského soudu v Brně

Peněžní ústav - fakturace pouze pro ČR: Fio Banka, a.s

 • CZK 2300989323/2010;
 • IBAN: CZ6220100000002300989323
 • BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

Variabilní symbol: číslo faktury

informace o nás 

V oblasti zábavy se pohybujeme od roku 2002 jako účinkující úspěšných programů a organizátoři kulturních a společenských akcí. Naše agnetura vznikla v první polovině roku 2008, za účelem propagace vlastní revivalové kapely ABBA Rock Show. Od té doby naše působení rozvíjí o další aktivity.

Martina Bártazaložila kapely ABBA Rock Show, POP Legends a jiné a působí v nich dodnes. Proto nejsme překupníci.

poptávky 

Pro poptávky programů a služeb jsme Vám k dispozici telefonicky i elektronicky. Poptávka by měla obsahovat název umělce, verzi vystoupení, délku produkce, adresu místa konání, čas zvukové zkoušky a čas ukončení produkce. Dále prosím uveďte, do kterého termínu si přejete umělce rezervovat (cca 1-2 týdny).

Poptávky jsou pro Vás nezávazné. Po tomto termínu Vás nakontaktujeme pro dořešení případné objednávky či zrušení poptávky. Pokud nám do daného termínu nepošlete objednávku, a nedovoláme se Vám, máme právo umělce rezervovat jinému zákazníkovi.

cenové nabídky 

Obecně nabízené ceny jsou orientační, nezahrnují DPH, dopravné a zajištění ozvučovací či osvětlovací techniky. Cena, nabídnutá na základě Vaší konkrétní poptávky (přes formulář, e-mailem, telefonicky), obsahuje dopravné na konkrétní místo, a je udávána bez DPH a ozvučení umělce.

Ceny jsou platné pro standartní délku vystoupení a požadavky na příjezd a zvukovou zkoušku nejdéle 1,5 hodiny před začátkem produkce. Za náročnějších podmínek se mohou ceny adekvátně lišit. Technické zajištění vystoupení lze za výhodných podmínek objednat zvlášť.

dopravné 

K ceně se připočítává náhrada na dopravu umělce ve výši 8 – 12 Kč – dle počtu hudebníků. Při objednání programu 2v1, 3v1, atd. se platí dopravné jen jednou.

objednávky 

Objednávky nám můžete zasílat prostřednictvím objednacího formuláře, kde vyplníte potřebné údaje, včetně námi nabídnuté ceny. Dále můžete použít e-mail nebo poštovní korespondenci. Objednávka musí být vždy písemná.

Objednávka musí obsahovat Vaše IČ, název firmy, fakturační údaje, konečnou cenu, názov a verzi programu, přesné časy bloků programu a další údaje z poptávky.

smlouva o produkci 

Na základě obdržení správně vyplněné objednávky Vám zašleme smlouvu k vytištění a podpisu. Prosíme obratem o zaslání jednoho oraženého a podepsaného paré zpět na naši adresu.

V případě dlouhodobé důvěrné spolupráce lze od těchto smluv upustit. Závazné jsou pro nás v tom případě Vaše objednávky se všemi potřebnými náležitostmi.

fakturace 

Zároveň při objednávce s IČ rezervujeme umělce pro Vaši akci (tedy u právnických osob, či fyzických osob – podnikatelů, agentur). V případě objednávky fyzické osoby (na rodné číslo) Vám vystavíme zálohovou fakturu, po jejímž uhrazení bude interpret závazně rezervován.

Běžně fakturujeme při objednání zálohu ve výši 100% ceny.

platba 

Právnická osoba, agentura:

 • a/ zálohová faktura se splatností 7 dní
 • b/ hotově na místě produkce před zahájením vystoupení – nutno předem nahlásit
 • c/ fakturace se splatností 7 dní - mimořádné případy

Fyzická osoba:

 • a/ převodem z účtu na zálohovou fakturu se splatností 7 dní
 • b/ osobně v hotovosti při objednání umělce

slevy 

Můžete se těšit na slevy v následujících případech:

 • Velkoobchodní odběratelé
 • Programy 2v1 = sleva na dopravném i ceně
 • Kombinace více našich programů na jedné akci
 • Dvojprodukce, trojprodukce našeho umělce v jeden den (příp. víkend) po jedné trase
 • Vystoupení v ne-čt
 • Víkendové vystoupení, ukončené do 16 hodin
 • Vystoupení objednané do 30 dnů od konání, v rámci vyplnění volných termínů
 • Akce na klíč - kombinace s našimi dalšími službami

Slevy se mohou sčítat. Řešení je individuální.

storno poplatky 

Při zrušení objednávky si vyhrazujeme právo účtovat storno poplatky na uhrazení nákladů, vzniklých díky nezrealizovanému obchodnímu případu. Tento storno poplatek je objednatel povinen uhradit dle údajů na příslušné faktuře. Storno poplatky budou účtovány ve výši:

Obchodní případ zrušený v termínu:

 • více než 30 dnů od konání ... 25%
 • více než 14 dnů od konání ... 50%
 • 14 dnů a méně od konání ... 100%

*výše stornopoplatku se vypočítává z celkové ceny příslušného obchodního případu.

registrace nových umělců a programů 

Vítáme nové umělce pro zastoupení, hostesky a obchodní partnery. Máte-li zájem o spolupráci, zaregistrujte se prostřednictvím formuláře v sekci Download - formuláře, nebo prostřednictvím emailu.

Pro Vaši registraci potřebujeme:

 • u umělců jednu promo fotografii (s logem, 150x150 px)
 • další 1-5 fotografií (např. u výměny kostýmů, reference)
 • stručný popis činnosti včetně délky programu (může obsahovat reference)
 • nabízené programy, jejich délku a popis
 • 1-4 ukázky (hudební, video)
 • repertoárový list (bez Vašeho kontaktu nebo loga)
 • stageplan s technickými požadavky (bez Vašeho kontaktu nebo loga)
 • cenové rozmezí VOC + dopravné
 • kontakt a fakturační údaje

 • u hostesek, promotérů a modelek jednu promo fotografii k uveřejnění (150x150 px)
 • další 2-5 fotografií (včetně detailů obličeje, celou postavu)
 • strukturovaný CV
 • reference
 • případné další informace
 • kontakt a fakturační údaje

Vyhrazujeme si právo, upravit propagační text do potřebné délky a obsahu, dále upravit rozměry fotografie na potřebnou velikost a formát (titulní 150x150 px) či délku nahrávky.
Zasláním potřebných náležitostí dáváte najevo souhlas se zařazením do naší databáze spolupracujících osob.